000 00426nam a2200157Ia 4500
001 5447
008 140319s9999 xx 000 0 und d
040 _cPK-LaUMT
082 _a 923.5
_bHAR-F
100 _aHaroon ur Rasheed
245 _aFateh : Afghanistan men Roos ki uskari shakast ke memar Gene
_cHaroon ur Rasheed
260 _aLahore,Pakistan:
_bJang Publishers,
_c1990
300 _a235 p.
546 _aEN
942 _cBK
999 _c5491
_d5491